Løsgods

Walkingfloor traileren er ved at blive tømt med foder Til transport af løst gods, som fx korn og foderstoffer, har vi specialiseret os i brugen af walkingfloortrailere. Fordelen ved at håndtere løst gods i en walkingfloortrailer er at den kan tømmes på steder hvor der er lav højde, som fx i en lagerhal. Der er ikke brug for at den skal kunne tippe, gulvet sættes blot i bevægelse, og det løse gods bliver skubbet ud af bagenden, lige der hvor du ønsker det leveret.